1. Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü çalışma saatleri, adresi ve e-posta adresi nedir?

Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü hafta içi her gün 07:30 ile 17:30 arasında Koç Üniversitesi Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sarıyer, İstanbul adresinde hizmet verir. E-posta adresi: registrar@ku.edu.tr

2. Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü belge almak için nasıl başvurabilirim?

KUSIS’ten belge talebi oluşturulmalıdır.

  • Öğrenci Belgesi talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Enrollment Verification → Next → Enrollment Verification-Turkish/ Enrollment Verification-English → Next → SUBMIT
  • Transkript talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Transcript Request → Next → SUBMIT
  • Lise Diploması nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of high school diploma → Next → SUBMIT
  • TOEFL/IELTS nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of test scores → Next → Request a copy of your TOEFL test scores / Request a copy of your IELTS test scores → Next → SUBMIT

*”My Request Detail” kısmındaki “Comment” bölümüne belge adedini belirtebilirsiniz.

3. Kayıt yenileme nedir? Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılabilinir mi? Kayıt dondurma nedir?

Öğrenciler her akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yarıyıl kayıtlarının yapılabilmesi için o yarıyıla ait eğitim-öğretim ücretinin takvimde belirlenen tarihlerde ödenmiş olması gereklidir.

Koç Üniversitesine kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler isterlerse Akademik Takvimde belirtilen süre içinde üniversiteden kayıt sildirme işlemi yaptıkları takdirde eğitim-öğretim ücretinin tamamını geri alabilirler. Belirtilen süreden daha geç ayrılan öğrenciler eğitim-öğretim ücretinin iadesinden yararlanamazlar.

Bir öğrenci, zorunlu nedenlerden dolayı üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Bu öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için Üniversite Yönetim Kuruluna başvurur. Kurul durumu değerlendirerek karara bağlar. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci izin süresinin sonunda başka bir karar gerekmeksizin eğitimine devam eder. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci eğitim-öğretim ücreti ödenmesi dahil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır.

Lisans programları Ücretlendirme Kuralları için: https://apdd.ku.edu.tr/ucretlendirme-kurallari/

4. Ders programı nedir?

Üniversitede yer alan her bölüm için hazırlanmış bir program vardır. Bu programda mezuniyete hak kazanmak için öğrencilerin tamamlamaları gereken toplam ders sayısı ve türü 8 yarıyıla göre belirlidir. Sadece Tıp Fakültesi’nde bu süre 12 yarıyıla çıkabilir. Genel Not Ortalamaları 2.00 olan öğrencilerimiz, bağlı bulundukları lisans programlarından mezun olma koşulunu sağlamış olurlar. Dersler ortak program, zorunlu alan, serbest seçmeli ve alan seçmeli olarak ayrılır. Bölümlere göre zorunlu ve seçmeli dersler, laboratuar, uygulama, tez ve benzeri çalışmalar vardır ve kredileri 1- 4 arasında değişir. Her bölüm için öngörülen program Üniversite Kataloğunda yer alır. Öğrencilerin sınıflarına göre alabilecekleri en az ders sayısı bu program ile belirlenir, bu da her yarıyıl için öğrencinin ders yükünü belirler. Öğrenciler ders seçimlerini bu programa göre hazırlar. Öğrenciler ders programlarına KUSIS üzerinden ulaşabilirler.

5. Derslere nasıl kayıt yaptırabilirim?

Üniversitemizde derslere kayıt; kayıt, ders ekleme ve bırakma süreçleri olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan süreçte ise öğrenciler, Güz ve Bahar dönemlerinde derslerin başladığı ilk Cuma’nın mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırdıkları dersleri ekleme ve bırakma isteklerini gerçekleştirebilirler.

6. Çift anadal, yandal ve uzmanlaşma programı nedir?

Mezuniyette iki bölümden diploma almak için çift anadal programına girilir ve iki bölümün de koşullarını gerekli sürede tamamlamak gerekir. Ana dalın koşulları daha önce tamamlanmış olsa bile ikinci anadal koşullarının tamamlanması için öğrenciye birinci sınıfa başlama tarihinden itibaren toplam 10 yarıyıl süre tanınır. Burslu öğrenciler çift anadal programını tamamlayabilmek için 10 yarıyıl boyunca burslardan yararlanabilirler. Öğrenci çift anadala başladığı bölümün gerektirdiği dersleri tamamlamalıdır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere bu bölüm için ayrıca diploma verilir. Çift anadal başvuruları için KUSIS’ten aşağıdaki işlem basamaklarını izleyerek talep oluşturulmalıdır:

Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → (VIEW ALL) Program Request → Next → Uygun olan program seçilmelidir → Next → VIEW ALL → Uygun olan program seçilmelidir → SUBMIT

Çift anadal programı ile ilgili bilgilere, https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/cift-anadal-yonergesi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Mezuniyette ana bölüm diploması yanında bir sertifika almak için yandal programına girilir. Yandal programına öğrenciler en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl içinde başvuru yapabilirler. Yandal programına genel not ortalamaları 2.50/4.00 veya üzerinde olan öğrenciler başvurabilirler. Bölümlere göre farklılık göstermekle beraber yandal programı için ikinci bölümden toplam 6 ders tamamlamak gerekmektedir. Bazı fakültelerimiz için öğrencinin anadal program dersleri ile belirlediği yandala ait dersler eş tanımlı olmamalıdır. Yan dal başvuruları için KUSIS’ten aşağıdaki işlem basamaklarını izleyerek talep oluşturulmalıdır:

Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → (VIEW ALL) Program Request → Next → Uygun olan program seçilmelidir → Next → VIEW ALL → Uygun olan program seçilmelidir → SUBMIT

Yandal programı ile ilgili bilgilere, https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/yandal-yonergesi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kayıtlı bulundukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders alarak o dalda uzmanlaşma sertifikası alabilirler. Uzmanlaşma programına öğrenciler en erken üçüncü yarıyıl içinde başvuru yapabilirler. Uzmanlaşma programına genel not ortalamaları 2.00/4.00 veya üzerinde olan öğrenciler başvurabilirler. Bölümlere göre farklılık göstermekle beraber uzmanlaşma için ilgili bölümden yaklaşık  3 ile 5 arasında ders tamamlanması gerekmektedir. Uzmanlaşma başvuruları için KUSIS’ten aşağıdaki işlem basamaklarını izleyerek talep oluşturulmalıdır:

Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → Create New Request → (VIEW ALL) Program Request → Next → Uygun olan program seçilmelidir → Next → VIEW ALL → Uygun olan program seçilmelidir → SUBMIT

Uzmanlaşma programı ile ilgili bilgilere, https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/uzmanlasma-programi-yonergesi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

7. İç yatay geçiş nedir?

İç yatay geçiş öğrencinin okuduğu bölümden bir diğerine geçerek bölüm değiştirmesi demektir. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler en erken birinci akademik yarıyıllarının sonunda ve en geç altıncı akademik yarıyılları öncesinde Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü başvurur. İç yatay geçiş başvuruları Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından incelenip, karar verilir.

8. Akademik takvim nedir? Nereden ulaşılır?

Akademik takvimde kayıt yenileme ve Dil Hazırlık Okulu (ELC)’nin verdiği kurumsal TOEFL sınav tarihleri, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri ve kampüste gerçekleşecek büyük faaliyetlerin tarihleri duyurulur. Akademik takvim sürekli olarak güncellenir.

Takvimin en güncel haline https://registrar.ku.edu.tr/akademik-takvim/ adresinden ulaşabilirsiniz.