Çeşitlilik,  Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi; cinsiyet, din, dil, engel ve kültürel özellikler gibi farklılıklara sahip her öğrencinin eşit şekilde üniversite hayatına katılmasına imkân tanıyor.

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı çatısı altında yer alan Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi, yükseköğretimin başarısının temellerinden olan esnek, çeşitliliğe önem veren, katılımcı, saydam, öğrenciyi merkez alan, farklılığı çok önemseyen bir yapıya sahip değerler doğrultusunda Koç Üniversitesi öğrencilerine destek veriyor. Türkiye’deki üniversiteler arasında örnek oluşturacak şekilde cinsiyet, din, dil, engel ve kültürel özellikler gibi farklılıklara sahip her öğrencinin Koç Üniversitesi bünyesinde eşit şekilde üniversite hayatına katılım sağlamasına imkân tanıyor.

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi, öğrencilerin eşitsiz ya da ayırımcı uygulama, tutum ve durumlara ilişkin başvuru ve şikayetlerini alınması, raporlanması, takip edilmesi ve söz konusu uygulama, tutum ve durumların aynı zamanda disiplin suçu oluşturması durumunda ilgili üniversite birimlerinin bilgilendirilmesinin sağlanmasından sorumludur. Ayrıca öğretim sırasında öğrencilerin karşılaşabilecekleri eşitsiz ya da ayırımcı uygulama ve durumlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesinde diğer tüm birimlerle koordinasyonu sağlıyor. Ek olarak öğrencilerin tüm akademik ve sosyal imkânlardan eşit ve tam şekilde faydalanmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunuyor, ihtiyaç ve sorunlarını dile getirmelerine olanak verecek mecraların sağlanması için çalışıyor. Öğretim üyeleri ve idari çalışanlara Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi’nin hedeflerine ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlayan ofis, Ayırımcılık Yasağı’na ve Çeşitlilik ile Kapsayıcılık yaklaşımına ilişkin sosyal farkındalık ve akademik faaliyetlerde bulunulmasına ortam sağlanması için çalışmalar yürütüyor.

Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci koordinasyonu biriminin çalışmaları, akademik programlara erişimde ve üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik, barınma ihtiyaçları konusunda öncelik, üniversite dahilinde engellilik konusunda farkındalık sağlamak başlıkları altında şekilleniyor.