KOLT (Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi), öğrencilerin ders içi ve ders dışındaki öğrenme gereksinimlerini ve öğrenmede karşılaştıkları engelleri aşabilmelerini desteklemek amacı ile pek çok program sunmaktadır. KOLT’un Akran Destek Biriminde öğrencilere derslerinde bireysel destek verilmektedir. Aynı dersleri daha önce almış, hem bu derslerde yüksek başarı göstermiş, hem de genel başarı düzeyi yüksek olan üst sınıflardan öğrenciler, öğretim üyeleri ile işbirliği içinde arkadaşlarına destek sunmaktadır. Akran desteği sunan öğrenciler, arkadaşları ile rahat bir iletişim kurduğundan ve onların derslerinde karşılaştığı sorunlara empatik yaklaşabildiklerinden bu destek öğrencilerin sık başvurduğu bir hizmet haline gelmiştir. KOLT’un verdiği tüm hizmetler gibi Akran Destek Hizmeti de ücretsizdir.