Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, Academic Planning and Development Directorate, apdd, apgd, APDD, APGD, akademik planlama, akademik planlama ve geliştirme, academic planning, academinc planning and development