1. ALIS nedir?

ALIS-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (Academic and Life Skills), öğrencilerin kendileri ve çevreleri hakkındaki farkındalıklarını arttırarak, hayatlarının pek çok alanında kendi potansiyellerini ortaya koymalarına ve aktif katılım gösterebilen bireyler olmalarına destek veren bir programdır.

ALIS programında yer alan ‘ALIS 100 – Akademik Başarı ve Hayat Becerileri’, ‘ALIS 200 – Uygulamalı Hayat Becerileri’ ‘ALIS 350 – Akademik Başarı ve Hayat Becerileri: Profesyonel Hayata Geçiş’ ve ‘ALIS 360 – Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm’ dersleri, teori ve güncel araştırma sonuçlarını kapsayacak şekilde, yaşayarak öğrenme yaklaşımı benimsenerek geliştirilmiştir ve her dönem öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmektedir. Daha fazla bilgi için https://alis.ku.edu.tr/ adresini ziyaret edebilir, Instagram’dan @kocunivalis hesabını takip edebilirsiniz.

2. ALIS 100 dersi nedir?

‘ALIS 100- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri’ dersi Koç Üniversitesi öğrencilerinin bir yandan kendileri ve çevreleri ile ilgili farkındalıklarını arttırmalarını, bir yandan da yetişkinliğe adım atarken hayatlarının pek çok alanında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir.

Etkililiği akademik araştırmalarla kanıtlanmış ALIS 100 derslerinde; kendini tanıma, hedef belirleme, zaman yönetimi, stresle etkili başa çıkma, iletişim ve ilişki yönetimi, topluluk önünde kendini ifade edebilme, psikolojik dayanıklılık, takım olma becerileri, bilinçli farkındalık, farklılıklara duyarlılık konuları ele alınmaktadır. Öğrenci odaklı bir yaklaşımla yapılan derslerde ‘deneyimleyerek öğrenme’ prensibi benimsenmekte; yapılan yaşantısal egzersizler, sunumlar, tartışmalar, bireysel ve grup çalışmaları ile bilgi ve becerilerin kalıcılığı hedeflenmektedir. ALIS 100 dersi 1 kredilik olup değerlendirme ‘Satisfactory (S)’ veya ‘Unsatisfactory (U)’ şeklinde yapılmaktadır.

3. ALIS 100 dersinin öğrencilere faydası nedir?

Yoğun bir üniversiteye hazırlık maratonundan çıkmış olan öğrenciler, ALIS 100 derslerinde kendileri, çevreleri ve yaşamları hakkında sorular sorma fırsatı buluyorlar ve kendilerini daha iyi tanıyan bireyler olarak hayatlarını etkin şekilde yönetmek üzere yol kat ediyorlar. Derste öğrencilerin, akademik, sosyal ve ileride profesyonel hayatlarında kendini tanıyan ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları için gerekli becerileri geliştirmelerine destek veriliyor.

4. ALIS 100 dersini öğrenciler ne zaman alırlar?

Koç Üniversitesi’nde eğitimine hazırlık okulundan veya 1. sınıftan başlayan tüm öğrenciler, ALIS 100 dersini eğitimlerinin ilk yılında Güz veya Bahar döneminde alırlar. Kayıt sürecinde ALIS programından gelecek mesajları takip edebilmek için öğrencilerin e-posta kutularını düzenli olarak takip etmesi önem taşımaktadır. Öğrenciler alis@ku.edu.tr adresinden programın yürütücülerine ulaşabilirler.

5. ALIS 100 dersinin eğitim dili nedir?

Ders, ana dili Türkçe olan öğrenciler için Türkçe, ana dili Türkçe olmayan öğrenciler için İngilizce olarak sunulmaktadır.

6. ALIS 100’ün başarıyla tamamlanması hangi programlar için ön koşuldur?

Öğrenciler çift ana dal, yan dal ve uzmanlaşma (track) programlarına başvurmadan önce ALIS 100 dersini başarıyla tamamlamış olmakla yükümlüdürler.

7. ALIS 100’den yüksek verim alabilmek için ne yapmalıyım?

Dersi alan öğrencilerimizin geribildirimlerinden yola çıkarak derse düzenli gelen, aktif katılım gösteren, beklenen bireysel çalışmaları ve grup egzersizlerini yapanların ALIS 100 derslerinden en çok fayda görenler olduğunu söyleyebiliriz.