UNIV 101 programı, Koç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına başarılı bir geçiş yapmaları ile hazırlanmış, 1 yıl boyunca parçası olacakları 1 kredilik bir programdır. Bu programın amacı, öğrencilerin üniversitedeki ilk yıllarında uyum sürecini destekleyerek akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak ve Koç Üniversitesi toplumunun aktif ve sosyal sorumluluk düzeyi yüksek bireyleri olmalarını desteklemektir.

UNIV 101 programı ile öğrencilerin Koç Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında

  • Yeni gelen danışman hocaları, rehber öğrenciler (mentorlar), öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve diğer öğrencilerle üretken ve yararlı ilişkiler kurup geliştirmeleri,
  • Akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak Koç Üniversitesi hizmetlerinden haberdar olmaları,
  • Üniversitedeki akademik ve ders dışı faaliyetleri seçerek bir parçası olmaları
  • Bireysel ihtiyaçlarını giderecek çalışma becerilerini geliştirmeleri ve gerektiğinde yardım talep edebilme yetkinliklerini kazanmaları amaçlanmaktadır.