1. Engelsiz Öğrenci Biriminden hangi konularda hizmet alınabilmektedir?

Engelsiz Öğrenici Biriminin temel çalışma prensibi; öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin önündeki ‘engeller’i belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin akademik, soysal ve kişisel gelişimlerini destekleyici bir kampüs ortamı oluşturacak imkânlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Akademik programlara erişimde eşitlik,
 • Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik,
 • Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitlik,
 • Üniversite dâhilinde engellilik konusunda farkındalık sağlam

2. Engelsiz Öğrenci Birimi hangi engel gruplarına yönelik hizmetler vermektedir?

Görme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler, Fiziksel Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler, İşitme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler verilmektedir.

3. Görme engeli olan öğrencilerimize yönelik hizmetler nelerdir?

 • Kampüs dâhilinde ulaşım kolaylığı sağlayan kılavuz çizgiler yapılmıştır.
 • Binalardaki asansörler sesli yönlendirme sistemi dâhilindedir.
 • “Word” formatındaki metinleri seslendiren JAWS programı desteği sağlanır.
 • Öğrencilerin ders ve ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokümanlar taranır ve ABBY FINEREADER programı aracılığıyla JAWS programının okuyabileceği “word” dokümanı formatına getirilir.
 • Görme engeli olan öğrencilerimizin Braille dokümana ihtiyaç duymaları halinde “Braille printer”ımız bulunmaktadır.
 • Öğrencilerimiz için “Word” formatındaki kitaplardan oluşan bir tarama arşivi oluşturulmaktadır.
 • Öğrencilerimizin okumak istedikleri kitaplardan oluşan Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının seslendirdiği bir “sesli kitap” arşivi bir araya getirilmektedir.
 • Kütüphanemizde 200 civarında sesli İngilizce kitap bulunmaktadır.
 • Derslerde not tutmak için akran desteği sağlanmaktadır.
 • Her dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları    açıklayan görme engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.
 • Dönem başında ve içerisinde öğrencilerin öğretim üyeleri ile görüşerek; ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçlar  doğrultusunda çözümler üretilir.
 • Öğrencilerin sınav öncesinde talep etmesi durumunda, sınav ayrı bir sınıfta yapılır ve asistan desteği         sağlanır.
 • Öğrenciler ile kayıtlar sırasında bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bir oda tahsis edilir.
 • Üniversite yaşamına dâhil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir ve atölye çalışmaları yapılır.
 • Kariyer planlaması konusunda destek verilir.
 • Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmesini teşvik etme konularında rehber öğrenciler görevlendirilir.

4. Fiziksel engeli olan öğrencilerimize yönelik hizmetler nelerdir?

 • Fiziksel engeli olan öğrencilerimizin ihtiyacı doğrultusunda gereken çevre düzenlemeleri yapılır.
 • Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimiz için gerekli görülen noktalara, yurt girişlerine, kaldırım    başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye kullanımına uygun olacak şekilde rampalar yapılır.
 • Derslerin ve sınavların ulaşılabilir sınıflarda yapılması sağlanır.
 • Kampüste bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı kapılar otomatik kullanılır hale getirilmiştir.
 • Tekerlekli sandalye taşıma asansörü kullanıma açılmıştır.
 • Dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmesi gereken hususları    açıklayan fiziksel engeli olan öğrenciler için hazırlanan yönerge gönderilir.
 • Kampüs dâhilindeki asansörlerimiz tekerlekli sandalye kullanımına uygun hale getirilmiştir.
 • Öğrencilere rahat ulaşım sağlayabilmesi açısından Üniversite meydanına en yakın ve giriş-çıkışı en rahat    olabileceği düşünülen yurt binalarında odalar tahsis edilir.
 • Öğrencilerin odasında ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapabilmeleri konusunda destek olunur.
 • Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin sağlanmasına yönelik eğitimler verilir ve atölye çalışmaları    yapılır.
 • Kariyer planlaması konusunda destek verilir.
 • Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmesini teşvik etme konularında rehber öğrenciler görevlendirilir.

5. İşitme engeli olan öğrencilerimize yönelik hizmetler nelerdir?

 • İşitme engeli olan öğrencilerimiz, ilgili öğretim üyesinin izni dâhilinde derslerde ses kaydı alabilirler.
 • Söz konusu ses kayıtları birimimiz tarafından deşifre edilerek; öğrencinin okuyabileceği bir metin haline getirilir.
 • İlgili öğretim üyesinin izni dâhilinde, ders sırasında işlenecek konularla ilgili materyallerin önceden   iletilmesi sağlanır.
 • Kariyer planlaması konusunda destek verilir.
 • Dönem başında öğrencilerimizin aldığı derslerin öğretim üyelerine dikkat etmesi gereken hususları açıklayan “işitme engeli olan öğrenci yönergesi” gönderilir.

6. Engelsiz Öğrenci Birimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

https://dos.ku.edu.tr/engelli-ogrenci-birimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

nkarahalil@ku.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.